دانلود مجموعه نمونه سوالات انگلیسی هفتم متوسطه

دانلود مجموعه نمونه سوالات انگلیسی هفتم متوسطه

دانلود مجموعه نمونه سوالات انگلیسی هفتم متوسطه

با در نظر گرفتن اینکه زبان های خارجی به عنوان رسانه و ابزار تعامل و تفاهم بین المللی اهمیتی روزافزون می یابد، نقش نظام رسمی تعلیم و تربیت کشور در آموزش توانایی های کاربردی زبان های خارجی به نسل آینده ساز ایران اسلامی برجسته می نماید؛ لذا تهیه و تدوین بستهٔ آموزش زبان انگلیسی، براساس راهنمای برنامهٔ درسی ملی و با توجه به فرهنگ اصیل و هویت ارزشمند اسلامی  ایرانی و توانمندی های علمی پژوهشگران کشورمان صورت گرفت. این بستهٔ آموزشی که حاصل تلاش و کوشش جمع کثیری از صاحب نظران حوزهٔ تعلیم و تربیت از جمله متخصصان English for Schools با عنوان زبان شناسی، آموزش زبان های خارجی، برنامه ریزی درسی و … می باشد با رویکرد ارتباطی فعال خودباورانه مطرح در برنامهٔ درسی ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و تدوین شده است.
لازم به ذکر است، رویکرد ارتباطی حاکم بر کتاب سال اوّل متوسطه پایهٔ اوّل الزاماً بهره برداری از نظرات پژوهشگران غربی در حوزهٔ رویکرد و روش ارتباطی نیست؛ در تألیف کتاب حاضر تلاش بر این بوده است تا با بهره گیری از نقاط قوت روش ارتباطی به مبانی فرهنگی و تنوع کشور نیز توجه شود.

این مجموعه شامل ۱۷ نمونه سوال امتحانی درس انگلیسی مقطع هفتم متوسطه میباشد.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: