دانلود مجموعه نمونه سوالات عربی هشتم متوسطه

دانلود مجموعه نمونه سوالات عربی هشتم متوسطه

دانلود مجموعه نمونه سوالات عربی هشتم متوسطه

این کتاب دومین کتاب عربی دورۀ اوّل متوسّطه است. شورای تألیف، شامل گروهی از استادان دانشگاه و معلّمان بوده است. کتاب همچون سال گذشته پیش از چاپ، چندین بار به نقد و بررسی نهاده و تدریس آزمایشی شده است؛ تا اشکالات برطرف و نقاط قوّت آن نیز هرچه بیشتر تقویت گردد.
رویکرد «راهنمای برنامۀ درسی عربی» بر اساس برنامۀ درسی ملّی «پرورش مهارت های زبانی به منظور تقویت فهم متون دینی و کمک به زبان و ادبیّات فارسی» است. شیوۀ کتاب، متن محوری است. انتظار می رود دانش آموز بتواند در پایان سال تحصیلی متون سادۀ عربی را درست بخواند و معنای آن را بفهمد. در این کتاب نزدیک به ۲۰۰ واژہ به کار رفته؛ امّا حدود ۴۰۰ واژۀ سال گذشته نیز تکرار شده است؛ پس در حقیقت، هدف این کتاب آموزش حدود ۶۰۰ واژۀ پربسامد زبان عربی است. تألیف کتاب براساس اسناد بالادستی «قانون اساسی»، «برنامۀ درسی ملّی» و «راهنمای برنامۀ درسی» انجام شده است.
برنامۀ درسی ملّی، نقشۀ راه برای تألیف همۀ کتاب های درسی است. راهنمای برنامۀ درسی عربی نیز که در «شورای برنامه ریزی درسی عربی» تهیّه و تنظیم شده نقشۀ راه برای تألیف کلّیّۀ کتاب های درسی عربی است.
در نگارش کتاب به تجربیّات موفّق کتاب های عربی پیشین توجّه شده است و جا دارد از همۀ نویسندگان کتاب های درسی عربی پیشین تشکّر گردد.
کلمات به کار رفته در این کتاب، پرکاربردترین واژگان زبان عربی است که در قرآن، حدیث و روایات و نیز در زبان و ادبیّات فارسی بسیار به کار رفته اند. تصاویر، عبارات و متون کتاب افزون بر هدف اصلی؛ تا اندازه ای ابعاد تربیتی و فرهنگی نیز دارند.

این مجموعه شامل ۱۱ نمونه سوال امتحانی درس عربی مقطع هشتم متوسطه میباشد.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: