دانلود مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی پنجم ابتدایی

دانلود مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی پنجم ابتدایی

دانلود مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی پنجم ابتدایی

علوم تجربی یکی از یازده حوزه ی یادگیری در برنامه ی درسی ملیّ است. براساس جهت گیری های این برنامه، علوم تجربی «کوشش انسان برای درک واقعیت های خلقت و کشف فعل خداوند» تعریف شده است. در همین راستا، شناخت و استفاده ی مسئولانه از طبیعت به مثابه ی بخشی از خلقت الهی با هدف تکریم، آبادانی و  آموختن از آن برای ایفای نقش سازنده در ارتقای سطح زندگی فردی، خانوادگی، ملیّ و جهانی از ضرورت های علوم تجربی تلقی می شود. به همین دلیل، باید همه جانبه نگری، رویکرد تلفیقی، تفکّر، آگاهی، توانایی ایجاد ارتباط بین آموزه های علمی و زندگی واقعی و به عبارتی کسب علم سودمند و هدف دار که بتواند انسان هایی مسئولیت پذیر، متفکّر و خلّق پرورش دهد، در سازماندهی محتوا و آموزش مورد توجّه قرار گیرد.
درس علوم، درسی است که به آسانی می تواند بین چهار عرصه یعنی خود، خلق، خلقت و خالق متعال ارتباطی منسجم، منطقی و معنادار به وجود آورد.
کلاس علوم باید فضایی شاد و پرجنب و جوش باشد و مشاهده، تجربه، آزمایش، گفت وگو، تفکّر، اظهارنظر و همکاری گروهی در آن جریان داشته باشد؛ بر این اساس، نباید آن را به محلیّ برای ساکت نشستن و شنیدن تبدیل کرد.
کتاب علوم، منبعی است برای معرفی فعّالیت های یادگیری و آنچه در عمل باید انجام شود؛ پس نباید آن را به منبعی برای تصویرخوانی تبدیل کرد.

این مجموعه شامل ۳ نمونه سوال امتحانی درس علوم تجربی مقطع پنجم ابتدایی میباشد.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: