دانلود مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی چهارم ابتدایی

دانلود مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی چهارم ابتدایی

دانلود مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی چهارم ابتدایی

علوم تجربی یکی از یازده حوزه ی یادگیری در برنامه ی درسی ملیّ است. براساس جهت گیری های این برنامه، علوم تجربی «کوشش انسان برای درک واقعیت های خلقت و کشف فعل خداوند» تعریف شده است. در همین راستا، شناخت و استفاده ی مسئولانه از طبیعت به مثابه ی بخشی از خلقت الهی با هدف تکریم، آبادانی و آموختن از آن برای ایفای نقش سازنده در ارتقای سطح زندگی فردی، خانوادگی، ملیّ و جهانی از ضرورت های علوم تجربی تلقی می شود. به همین دلیل، باید همه جانبه نگری، رویکرد تلفیقی، تفکّر، آگاهی، توانایی ایجاد ارتباط بین آموزه های علمی و زندگی واقعی و به عبارتی، کسب علم سودمند و هدف دار که بتواند انسان هایی مسئولیت پذیر، متفکّر و خلّق پرورش دهد، در سازماندهی محتوا و آموزش مورد توجّه قرار گیرد.
برای حرکت در مسیر تحقّق این اهداف و همسوسازی این حوزه با برنامه ی درسی ملیّ، توجّه همکاران گرامی را به نکات زیر جلب می کنیم.
درس علوم درسی است که به آسانی می تواند بین چهار عرصه، یعنی خود، خلق، خلقت و خالق متعال، ارتباطی منسجم، منطقی و معنادار به وجود آورد.

این مجموعه شامل ۸ نمونه سوال امتحانی درس علوم تجربی مقطع چهارم ابتدایی میباشد.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: