دانلود مجموعه نمونه سوالات فارسی دوم ابتدایی

دانلود مجموعه نمونه سوالات فارسی دوم ابتدایی

دانلود مجموعه نمونه سوالات فارسی دوم ابتدایی

در برنامه ی آموزش زبان فارسی، به مهارت های چهارگانه ی زبانی و قدرت تفکّر و اندیشیدن، به یک میزان توجّه شده است. براین اساس، محتوای درس فارسی در قالب دو کتاب فارسی و کتاب نگارش تهیه و تدوین شده است؛ بنابراین تدریس و یاددهی هر دو کتاب دارای اهمّیت است.
برای تقویت خطّ تحریری، تمرین های رونویسی در کتاب کار پیش بینی شده است؛ بنابراین، دادن مشق اضافی یا دفتر مشق، ضرورتی ندارد. درصورت نیاز به کار بیشتر، معلّم می تواند دفتری با عنوان «دفتر فارسی» تعیین کند تا دانش آموزان، تمامی پاره مهارت های نوشتاری همچون مشق خط، رونویسی، فعّالیت های درست نویسی، املا، جمله سازی و نگارش را در آن تمرین کنند.

این مجموعه شامل ۱۶ نمونه سوال امتحانی درس فارسی مقطع دوم ابتدایی میباشد.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: