دانلود مجموعه نمونه سوالات فارسی چهارم ابتدایی

دانلود مجموعه نمونه سوالات فارسی چهارم ابتدایی

دانلود مجموعه نمونه سوالات فارسی چهارم ابتدایی

کتاب فارسی پایه ی چهارم بر بنیاد رویکرد عام «برنامه ی درسی ملّی جمهوری اسلامی ایران» ، یعنی شکوفایی فطرت الهی، استوار است و با توجه به عناصر پنجگانه (علم، تفکر، ایمان، اخلاق و عمل) و جلوه های آن در چهار پهنه (خود، خلق، خلقت و خالق) تألیف و سازماندهی شده است.
رویکرد خاص برنامه ی زبان آموزی بر آموزش مهارت های زبانی و فر ازبانی یا مهارت آموزی، استوار است؛ به همین روی در کتاب فارسی چهارم، افزون بر آموزش چهار مهارت گوش دادن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن به آموزش و تقویت تفکّر، نقد و تحلیل و پرورش سواد ادراکی نیز توجّه شده است.
آموزش سطوح پیشرفته ی چهار مهارت اصلی زبان از کتاب فارسی سوم دبستان آغاز شده و در این کتاب، همان زنجیره ی محتوایی، تداوم یافته است؛ بنابراین لازم است آموزگاران محترم پایه ی چهارم کاملاً با فارسی سوم دبستان آشنا باشند تا بتوانند فرایند آموزش را درست در مسیر اهداف برنامه، پیش ببرند.

این مجموعه شامل ۴ نمونه سوال امتحانی درس فارسی مقطع چهارم ابتدایی میباشد.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: