دانلود مقاله بکارگیری و اصلاح شیمیایی نشاسته و پلی اکریل آمید در سیال حفاری پایه آبی به منظور پایدار سازی شیل پابده

دانلود مقاله	بکارگیری و اصلاح شیمیایی نشاسته و پلی اکریل آمید در سیال حفاری پایه آبی به منظور پایدار سازی شیل پابده

دانلود مقاله بکارگیری و اصلاح شیمیایی نشاسته و پلی اکریل آمید در سیال حفاری پایه آبی به منظور پایدار سازی شیل پابده

اصلاح شیمیایی و پیوند زدن منو مر آلی مناسب به ساختار اصلی نشاسته و استفاده از برخی ترکیبات پلی اکریل آمید روش نوینی است که در این تحقیق برای کنترل و پایدار سازی شیل سازند پابده آب نیک و تنگ تکاب استفاده شده است. با انجام آزمایش اشعه ایکس ترکیب شیلها مورد آنالیز قرار گرفت و با انجام واکنش های شیمیایی پیوند زدن ترکیب منو مری مناسب بر نشاسته و عامل دار کردن آن فراهم گردید.
با این روش نشاسته که به عنوان غلظت دهنده و ممانعت کننده هرزروی مصرف می شود، را می توان با قابلیت کنترل کنندگی شیل ارتقاء داد. تاثیر نشاسته اصلاح شده و سایر ترکیبات پلیمری دیگر همچون پلی اکریل آمید بر کنترل شیل از طریق درصد بازیافت و مطالعه میزان جذب پلیمرها بر شیل توسط اسپکتروسکوپی مادون بنفش و کدورت سنجی و خواص رئولوژیکی سیال حفاری بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که پایدار سازی شیل ها با استفاده از نشاسته اصلاح شده و پلی اکریل آمید هیدرولیز شده قابل توجه و موثر بوده است.

کلمات کلیدی: نشاسته اصلاح شده، کنترل شیل، پلی اکریل آمید هیدرولیز شده، سیال حفاری پایه آبی شیل پابده

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: