دانلود مقاله آشنایی با خطوط کمپکت

دانلود مقاله آشنایی با خطوط کمپکت

دانلود مقاله آشنایی با خطوط کمپکت

خطوط انتقال کمپکت به پایه ها یا برج های خاص اطلاق نمی شود، بلکه بر حسب اینکه هدف از کمپکت سازی چه باشد، می توان روش های مختلفی را بکار گرفت. به عبارت دیگر پهنای برج یا فاصله فازهای کناری که عملا در محاسبه عرض باند عبور دخالت دارند، بر حسب اینکه خطوط انتقالی معمولی یا خیلی کمپکت باشند می تواند در محدوده وسیعی تغییر نماید، بنابراین خطوط کمپکت می تواند از انواع مختلفی تشکیل گردد که بر حسب شرایط جغرافیایی و جوی منطقه و سایر پاراکترهای فنی و اقتصادی می تواند تغییر نماید.
از انجا که لازمه کمپکت سازی خطوط انتقال ، بکارگیری طرح های ویژه و در برخی موارد استفاده از تجهیزات اضافی است، لذا ممکن است در برخی موارد سرمایه گذاری لازم جهت احداث انها در مقایسه با خطوط انتقال معمولی افزایش یابد، اما اگر در محاسبات اقتصادی قیمت زمین نیز منظور گردد، در اغلب موارد بکارگیری خطوط انتقال کمپکت ضمن دارا بودن مزیت های فنی، توجیه اقتصادی نیز خواهد داشت. خطوط انتقال نیروی کمپکت ضمن اینکه دارای باند عبور کمتری هستند، از نظر الکتریکی نیز دارای برتری های زیادی نسبت به خطوط ساده می باشند که در این مقاله به انها پرداخته میشود.

کلمات کلیدی: کمپکت ، برج ، فوق توزیع ، انتقال

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: