دانلود مقاله اثر SVC بر پایداری گذرای ژنراتورهای سنکرون در مدل دینامیک سیستم قدرت

دانلود مقاله اثر SVC بر پایداری گذرای ژنراتورهای سنکرون در مدل دینامیک سیستم قدرت

دانلود مقاله اثر SVC بر پایداری گذرای ژنراتورهای سنکرون در مدل دینامیک سیستم قدرت

دراین مقاله اثر SVC) Static Var Compensator) به عنوان یک جبران کننده موازی بر پایداری مولفه های گذرای ژنراتورهای سنکرون و پایداری حالت گذرا در مدل دینامیک سیستم قدرت مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. ناپایداری ایجاد شده در سیستم قدرت بر اثر عواملی همچون سوئیچینگ بار load switching بروز یک خطا (fault) یا وقوع یک اتصال کوتاه (short circuit) بصورت موقت بر روی بخشی از سیستم قدرت بوجود می آید. مثلا یک خطای موقتی ایجاد شده در سیستم می تواند منجر به نوسانی شدن برخی مولفه های ژنراتورها مانند ولتاژ و جریان پایانه ژنراتورها و گشتاور الکترومغناطیسی و افزایش بیش از حد زاویه بار شود و باعث می شود که ژنراتور از حالت سنکرون خارج شده و در انتقال توان وقفه ای حاصل شود.
SVC یک جبران ساز ایستای توان راکتیو است که سریع عمل می کند آنگاه که تواند نوسانات توان را میرا کرده و از عهده مشکلات ولتاژ که ناشی از کمبود توان راکتوی است بر می آید. در این مقاله از نرم افزار مطلب برای شبیه سازی سیسم قدرت و دسترسی به نتایج لازم استفاده می شود.

کلمات کلیدی: پایداری گذرا ، FACTS SVC

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: