دانلود مقاله ارائه یک مدل جدید موتور DC در Simulink و مقایسه با مدل نرم افزار

دانلود مقاله ارائه یک مدل جدید موتور DC در Simulink و مقایسه با مدل نرم افزار

دانلود مقاله ارائه یک مدل جدید موتور DC در Simulink و مقایسه با مدل نرم افزار

در این مقاله با استفاده از قابل یت های نرم افزار Simulink در مدل سازی و تحلیل سیستم های دینامیکی، مدل جدیدی از موتور DC ارائه خواهد شد. در ساخت این مدل از معادلات حالت و امکانات S-Function نرم افزار Simulink بهره گرفته شده است و مدل ارائه شده ، با مدل ماشین DC نرم افزار Simulink مقایسه گشته و دقت و کارایی آن در حالات مختلف سنجیده شده و مزیت های مدل ارائه شده بررسی خواهد شد . در نهایت با نگاهی به سیستم های کنترل سرعت موتور DC ، مدل ارائه شده در یک سیستم کنترل سرعت، مورد آزمایش قرار خواهدگرفت.

کلمات کلیدی: موتور DC ، Simulink ، معادلات حالت، کنترل سرعت

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: