دانلود مقاله ارزیابی پتروفیزیکی مخزن آسماری در بخش شرقی میدان نفتی مارون

دانلود مقاله ارزیابی پتروفیزیکی مخزن آسماری در بخش شرقی میدان نفتی مارون

دانلود مقاله ارزیابی پتروفیزیکی مخزن آسماری در بخش شرقی میدان نفتی مارون

در این مطالعه، مخزن آسماری در بخش شرقی میدان مارون مورد ارزیابی پتروفیزیکی قرارگرفته است. مطالعه و بررسی بروی واحدهای جریانی نشان می دهد که مخزن آسماری این میدان متشکل از ۱۰ لایه و زیر لایه بوده که در بر گیرنده تمامی فواصل سازند آسماری است. زون های عمده بهره ده شامل زون های ۳۰،۲۰،۱ و ۳۶/۳۰ می باشند، که در این میان این زون ها، زون ۱ با رخساره دولومیت، آهک دولومیتی و بدلیل بالا بودن میزان تخلخل و نفوذ پذیری از بالاترین کیفیت مخزنی برخوردار بوده و بیشترین سهم تولید از مخزن را به خود اختصاص می دهد.
همچنین نتایج ارزیابی های پتروفیزیکی نشان می دهد که بخش های فوقانی مخزن آسماری نسبت به بخش تحتانی آن از شرایط بهتری از نظر کیفیت مخزنی برخوردار می باشد.

کلمات کلیدی: پتروفیزیک، میدان نفتی مارون، مخزن آسماری، زون های بهره ده، کیفیت مخزن

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: