دانلود مقاله انرژی قابل حصول در ایستگاه های تقلیل فشار استان خراسان

دانلود مقاله انرژی قابل حصول در ایستگاه های تقلیل فشار استان خراسان

دانلود مقاله انرژی قابل حصول در ایستگاه های تقلیل فشار استان خراسان

در این مقاله بر اساس آنالیز اگزرژی، میزان انرژی الکتریکی قابل تولید در ایستگاه های تقلیل فشار گاز طبیعی استان خراسان محاسبه شده است. محاسبات بر اساس اطلاعات ثبت شده در ساعت ۱۸ هرروز در سال ۱۳۸۴ انجام گرفته است. اطلاعات ثبت شده فشار ورودی گاز به ایستگاه، فشار خروجی و دمای محیط را در آن ساعت مشخص می کند. همچنین میزان مصرف گاز ایستگاه های مورد بررسی در ۲۴ ساعت گذشته ثبت گردیده است.
بر اساس این اطلاعات، ایستگاه های تقلیل فشار استان خراسان به سه گروه، پر مصرف، کم مصرف و خیلی کم مصرف تقسیم بندی شده اند. در ایستگاه های پر مصرف برق قابل تولید بیش از ۱MW برای هر ایستگاه بوده است. میزان کلی انرژی قابل تولید برای تمام ایستگاههای تقلیل فشار حدود MW10 است که بر اساس تعرفه برق صنعتی، نشان دهنده اتلاف ۲٫۱ میلیارد تومان سرمایه در آن سال در این ایستگاه ها می باشد.

کلمات کلیدی: گاز طبیعی، ایستگاه های تقلیل فشار، آنالیز اگزرژی، انرژی قابل حصول

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: