دانلود مقاله ایجاد ارزش افزوده از اطلاعات فرآیند حفاری چاه های نفت

دانلود مقاله 	ایجاد ارزش افزوده از اطلاعات فرآیند حفاری چاه های نفت

دانلود مقاله ایجاد ارزش افزوده از اطلاعات فرآیند حفاری چاه های نفت

حفاری چاه های نفت فرآیند مهم و پیچیده در شرکت های نفتی است که نقش اساسی را در حفظ و تولید سطح تولید ایفا می کند. شرکت های بزرگ نفتی مانند شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب مسئولیت برنامه ریزی و نظارت بر عملیات حفاری تعداد بسیار زیادی چاه نفت را بر عهده دارند. فعالیت های انجام شده برای مدیریت بر حفاری چاه های نفت و نظارت بر آن باعث تولید حجم انبوهی از داده های ارزشمند می شود که می توان با ایجاد سیستم های نرم افزاری و پردازش آنها، محصولات نرم افزاری متنوعی تولید کرد.
این محصولات اطلاعاتی باعث ایجاد ارزش افزوده از اطلاعات حفاری می شوند و بر نحوه عملکرد و فعالیت شرکت درباره برنامه ریزی و نظارت عملیات حفاری تاثیر بسزایی می گذارند. در این مقاله نقش اطلاعات گزارشات پیشرفت روزانه حفاری در فرآیند برنامه ریزی و نظارت عملیات حفاری را بیان کرده و مراحل ایجاد ارزش افزوده از اطلاعات آنرا بررسی میکنیم.

کلمات کلیدی: حفاری، گزارشات روزانه، ارزش افزوده اطلاعات، سیستم های نرم افزاری

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: