دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی اثر حرارت موضعی بر روی فرایند VAPEX برای ازدیاد برداشت نفت سنگین

دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی اثر حرارت موضعی بر روی فرایند VAPEX برای ازدیاد برداشت نفت سنگین

دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی اثر حرارت موضعی بر روی فرایند VAPEX برای ازدیاد برداشت نفت سنگین

برداشت از مخازن نفت سنگین به علت گرانروی بالای نفت بسیار کم بوده و بنابراین استفاده از روش های تزریق امتزاجی در بهبود راندمان برداشت توصیه میگردد. یکی از روش های تزریق امتزاجی، VAPEX یا تزریق بخار حلال های هیدرو کربنی است، که جایگزین مناسبی برای روش های حرارتی مانند SAGD در مخازنی که اتلاف حرارت زیاد است، میباشد.
گرانروی نفت سنگین و قیر بوسیله حل شدن بخار حلال های هیدروکربنی در آن کاهش مییابد که این پدیده، اساس فرایند VAPEX می باشد. یکی از معایب فرایند VAPEX که بوسله اکثر محققان پیشین گزارش شده است، نرخ تولید پایین آن میباشد. گرمایش ناحیه اطراف چاه تزریق میتواند موجب گرمایش حلال تزریقی شده و در نتیجه ضریب نفوذ آن بالاتر میرود. این عامل سبب افزایش نرخ تولید نفت میشود در این تحقیق اثر حرارت بر روی افزایش بازده و نرخ تولید این فرایند بصورت آزمایشگاهی بررسی شده است. آزمایش ها در یک مدل استوانه ای با دو نوع نفت سنگین مختلف cP 2173 و cP1500 انجام شدهاند نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد که افزودن حرارت تاثیر بسزایی در افزایش بازده و نرخ تولید فرایند VAPEX دارد.

کلمات کلیدی: ازدیاد برداشت نفت سنگین، فرایند VAPEX حرارتی، فرایند تخلیه تحت تاثیر جاذبه، حلال، اثر دما بر روی گرانروی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: