دانلود مقاله بررسی آسیب های ناشی از جهانی شدن بر حوزه تربیتی دانش آموزان

دانلود مقاله بررسی آسیب های ناشی از جهانی شدن بر حوزه تربیتی دانش آموزان

دانلود مقاله بررسی آسیب های ناشی از جهانی شدن بر حوزه تربیتی دانش آموزان

مقاله پیش رو با هدف بررسی آسیب های ناشی از جهانی شدن بر حوزه تربیتی دانش آموزان گردآوری و تحلیل شده است. نظام های آموزشی از اثرات جهانی شدن بی نصیب نمانده اند و فرصت ها و تهدیداتی را از سوی ابزارها و عوامل این پدیده‌ی فراگیر، رو به گسترش و برگشت ناپذیر، برای خود مشاهده می کنند. جهانی شدن، قدرت تغییر در ساختار، برنامه درسی، روش های آموزشی، ابزار و فنون یادگیری، نگرش ها و حتی زمان و مکان یادگیری را که نظام‌های آموزشی در آن قرار دارند، داراست. با در نظر گرفتن این تغییر و تحولات در سطح بین المللی، آموزش و پرورش ایران نیز امروزه با یکسری چالش ها روبرو خواهد بود.

یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که در عصر جهانی شدن، مدارس نقش اساسی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از جهانی شدن دارد و لذا لازم است با بهره گیری صحیح و استفاده‌ی بهینه از فناوری های جدید ارتباطی، نظیر اینترنت و از طریق ایجاد جذابیت در مطالب و مواد آموزشی، توانایی تولید و باز تولید اطلاعات را کسب کند و از این طریق، نه تنها در مواجهه با این فرایند به حاشیه رانده نشود، بلکه در متن و بطن تحولات جهانی نقش آفرینی کند.

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: