دانلود مقاله بررسی اثر افزایش دما در بتن حجیم

دانلود مقاله بررسی اثر افزایش دما در بتن حجیم

دانلود مقاله بررسی اثر افزایش دما در بتن حجیم

در تحقیق حاضر شرایط واقعی هیدراسیون سیمان در لایه های سطحی بتن حجیم مدل سازی آزمایشگاهی شده است. سه رژیم حرارتی با دمای پیک ۴۹، 61 و ۷۳ درجه سلسیوس در طول مدت ۲۴ ساعت بر روی نمونه های بتن با نسبت آب به سیمان ۰/۳۶ اعمال گردیده است. نمونه ها پس از تحمل رژیم حرارتی به محیط آزمایشگاه منتقل و تا سنین آزمایش نگهداری شده اند. برای مقایسه نمونه هائی نیز در شرایط استاندارد تهیه شده اند.
درصد میکروسیلیس مصرفی ۰%، ۵% و ۸% می باشند. نتایج نشان می دهد، اعمال رژیم حرارتی با پیک دمائی ۷۳ و ۶۱ درجه سلسیوس، باعث کسب مقاومت ۱ روزه قابل توجهی می شود از سوی دیگر روند کسب مقاومت را در طولانی مدت کاهش می دهد. با افزایش درصد میکروسیلیس مقاومت طولانی مدت نسبت به نمونه هائی که در شرایط استاندارد نگهداری شده اند کاهش بیشتری می یابد.

کلمات کلیدی: لایه سطحی ، رژیم حرارتی، بتن حجیم ، میکروسیلیس

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: