دانلود مقاله بررسی الگوهای طراحی، اصول زیبایی شناسی و مفاهیم نهفته در تزیینات بناهای آرامگاهی ایران

دانلود مقاله بررسی الگوهای طراحی، اصول زیبایی شناسی و مفاهیم نهفته در تزیینات بناهای آرامگاهی ایران

دانلود مقاله بررسی الگوهای طراحی، اصول زیبایی شناسی و مفاهیم نهفته در تزیینات بناهای آرامگاهی ایران

هدف اصلی از این پژوهش تحلیل ساختار فضایی- کالبدی، و بررسی الگوهای طراحی و شاخصه های بارز مشترک، اصول زیبایی شناسی و مفاهیم نهفته در تزیینات بناهای آرامگاهی ایران از صدر اسلام تا پایان دوره ایلخانی بوده است. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. داده ها به صورت میدانی و کتابخانه ا­ی گردآوری شده ­اند. یافته­ های این پژوهش شامل طبقه ­بندی و گونه شناسی مقابر در هر دوره تاریخی، تطبیق و مقایسه مقابر هر دوره با ادوار پیشین و بعد از خود، مطالعه سبک ­های معماری و تزیینات وابسته به معماری در این بناها و تغییر و تحولات به وجود آمده در عناصر معماری بناها بوده است.

مقابر و بناهای آرامگاهی از قرون چهار به بعد در ایران، همانند بناهای شیوه معماری پارتی بوده و در معماری این دسته از بناها، از همان اصول و عناصر معماری همچون، قوس ­های مازه ­دار، گوشه ­سازی­ ها، نحوه اجرای گنبد، کوردرها و پنجره­ های کور و غیره در مقابر آرامگاهی بهره برده شده است. در دوره سلجوقی شاهد پیشرفت کلی و همه جانبه در ارتباط با ساخت بناهای آرامگاهی هستیم. از نظر نوع فرم و شکل، مصالح و تزیینات، نقشه و نوع پوشش انجام گرفته، نشان می­ دهد که در مقابر دوره­ سلجوقی انواع طرح ها و نقشه و انواع طاق و گنبد در مقابر این دوره مورد استفاده قرار می­گیرد.

با بررسی بناهای برجای مانده از دوره ایلخانی می­توان دریافت که در این دوره نیز به مانند دوره سلاجقه ساخت ابنیه مذهبی همچون مساجد و مدارس و آرامگاه­ها بیش از بناهای غیر مذهبی مورد توجه بوده است. مقابر دوره­ ایلخانی تحت تاثیر سنت­های معماری دوره­ی سلجوقی بوده و در هر دو دوره از طرح­ها و سازه­ مشترک (سنگ در سردابه و آجر در گنبدخانه) استفاده شده و بناها اغلب در دسته­ مقابر برجی شکل جای دارند.

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: