دانلود مقاله بررسی انتقال حرارت در فرآیند خشک کردن الیاف کنف

دانلود مقاله بررسی انتقال حرارت در فرآیند خشک کردن الیاف کنف

دانلود مقاله بررسی انتقال حرارت در فرآیند خشک کردن الیاف کنف

در این مقاله، تاثیر نوع گرما به هنگام خشک کردن الیاف کنف، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . آزمایشات نشان می دهند که توزیع یکنواخت و همگن حرارت در خشک کن های مایکروویو، موجب کاهش سریع رطوبت از سطح الیاف کنف شده که این خود موجب کاهش مدت زمان خشک شدن الیاف می گردد. نتایج آزمایشات برتری عملکرد و راندمان حرارتی خشک کن مایکروویو را در مقایسه با خشک کن های مادون قرمز و کلاسیک به اثبات می رساند.

کلمات کلیدی: کنف – خشک کن مایکروویو – خشک کن مادون قرمز – خشک کن کلاسیک

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: