دانلود مقاله بررسی باریت سگ در سیالات حفاری و ارائه روشی ابداعی برای بررسی آزمایشگاهی باریت سگ در شرایط استاتیک

دانلود مقاله بررسی باریت سگ در سیالات حفاری و ارائه روشی ابداعی برای بررسی آزمایشگاهی باریت سگ در شرایط استاتیک

دانلود مقاله بررسی باریت سگ در سیالات حفاری و ارائه روشی ابداعی برای بررسی آزمایشگاهی باریت سگ در شرایط استاتیک

از آنجائی مشکل باریت سگ خوب شناخته شده است ولی شناخت و فهم این پدیده در صنعت حفاری بسیار ضعیف می باشد، تکنولوژیهای زیادی برای اندازه گیری احتمال سگ (ته نشین ی) در گل حفاری ایجاد و توسعه یافته است. به هر حال تحقیقات موجود کافی نمی باشند. اساس و پایه کلیه این تحقیقات وزن گل، فشار لوله قائم (Stand Pipe) گشتاور و Drag کاهش و افزایش حجم گل و تغییرات خصوصیات رئولوژی گل می باشد.
در این مقاله روش جدیدی برای بررسی باریت سگ به صورت استاتیک در آزمایشگاه ارائه شده است. کلیه تحقیقات قبلی در آزمایشگاه بر اساس اندازه گیری وزن نمونه ها بوده که مستلزم صرف زمان بسیار زیاد و در نتیجه هزینه گزاف می باشد ولی در این روش در هر لحظه فشار در عمق مورد نظر در مقیاس آزمایشگاهی اندازه گیری می شود در نتیجه برای انجام آزمایش در مقایسه با شیوه و مدلهای قبلی به زمان و هزینه بسیار کمتری نیاز می باشد

کلمات کلیدی: باریت سگ، سیال حفاری، تنش برشی، تنش تسلیم، گرانروی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: