دانلود مقاله بررسی رفتار فازی مخازن Gas Condensate با استفاده از نرم افزار In-house

دانلود مقاله بررسی رفتار فازی مخازن Gas Condensate با استفاده از نرم افزار In-house

دانلود مقاله بررسی رفتار فازی مخازن Gas Condensate با استفاده از نرم افزار In-house

سیالات مخازن Gas Condensate به دلیل رفتار فازی خاص آن ها، همواره مورد توجه بوده و پیشبینی رفتار فازی سیالات این نوع مخازن با دقت بالا، بسیار حائز اهمیت میباشد. در این کار یک نرم افزار In-house برای پیشبینی رفتار فازی سیالات GC ارائه گردیده که بر اساس معادلات حالت میباشد. برای توصیف غیر ایده آلی بودن فازهای مایع و گاز از معادلات حالت مکعبی شامل (Valderrama-Patel-Teja (VPT و (Soave-Redlich-Kwong (SRK) ،Peng-Robinson (PR استفاده شده است.
نرم افزار ارائه شده با قابلیت انجام محاسبات نقطه حباب، نقطه شبنم، فلاش، رسم دیاگرام فازی، تست های (CVD) تخلیه حجم ثابت و (CCE) انبساط ترکیب ثابت برای انجام محاسبات PVT در سیستمهای GC مورد استفاده قرار گرفته و نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از نرم افزارهای دیگر از جمله WinProp مقایسه گردیده است. از آنجا که محاسبات دیاگرام فازی و شبیه سازی تست های CCE و CVD مبتنی بر محاسبه نقطه شبنم میباشد، انجام محاسبات فشار اشباع با دقت بسیار بالا، در سیستم های GC اهمیت بسیار زیادی داشته و منجر به افزایش دقت محاسبات PVT میگردد.
بر همین اساس، در این کار با استفاده از داده های ۱۲ نمونه GC رابطه ای جدید برای حدس اولیه فشار ارائه شده و محاسبات فشار نقطه شبنم با استفاده از رابطه جدید، انجام گردیده است.

کلمات کلیدی: معادلات حالت، نقطه شبنم، تخلیه حجم ثابت، انبساط ترکیب ثابت، Gas Condensate

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: