دانلود مقاله بررسی روند تاثیر انرژی و نفت در ساختار اقتصادی جهان

دانلود مقاله بررسی روند تاثیر انرژی و نفت در ساختار اقتصادی جهان

دانلود مقاله بررسی روند تاثیر انرژی و نفت در ساختار اقتصادی جهان

حدود یک قرن است که موضوع انرژی و تولید و مصرف آن در سرنوشت بشر بسیار موثر و نقش آفرین شده است تا آنجا که می توان بسیاری از حوادث و اتفاقات بزرگ را در تاریخ جهان به نوعی موثر دریا متأثر از ویژگی های انرژی دانست. به همین سبب بررسی روند تولید و مصرف انرژی در گذشته و پیش بینی های آینده آن از موضوعات حساس و چالش برانگیز شده است.
در اینجا سعی شده است تا سهم انرژی و نفت در اقتصاد جهان مورد ارزیابی قرار گیرد و نتایج حاصل از آن بصورت تحلیل قابل لمس ارائه گردد. به منظور انتخاب پایه مناسب اقتصادی در جهان (GDP (Gross Domestic Production را به عنوان شاخص مناسب فرض شده است. توجه به این که می توان میزان GDP کشورهای مختلف را از جدول های منتشر شده بین المللی موجود استخراج نمود، بررسی میزان هزینه انجام شده انرژی جهان و یا کشورهای مختلف را می توان نسبت به درآمد ناشی از تولید ناخالص داخلی محاسبه کرد به عبارتی در این گزارش در هر سال محاسبه و روند رشد آن را در مقایسه با سال های قبل و بعد و با توجه به عوامل موثر در جهش های ناگهانی بررسی می نمائیم.
جمع آوری اطلاعات مربوط به این مقاله از منابع معتبر بین المللی انجام شده و دارای محاسباتی ساده است که نتایج بزرگی را پیش روی ما می گذارد و به این ترتیب که ابتدا میزان مصرف هر یک از انرژی های نفت، گاز، هایدروالکتریک و ذغال سنگ به عنوان شاخص های اصلی حامل انرژی در تمام دنیا و کشورهای توسعه یافته جمع آوری نموده و قیمت میانگین سالانه حامل انرژی مربوطه را در میزان مصرف هر یک از حامل های انرژی ضرب کرده تا میزان هزینه انجام شده بابت هر یک از انرژی های ارسالی استخراج شود، سپس با جمع کردن آنها توانستیم به میزان سرمایه گذاری کشورهای توسعه یافته و کل دنیا جهت تأمین انرژی پی ببریم و در انتها جدول استخراج شده در خصوص میزان GDP کل دنیا و GDP کشورهای مورد بررسی که قبلاً جمع آوری شده است مقایسه و نموداری را بر اساس سال در ردیف و بر اساس Payment For Energy Or Oil Per GDP در ستون تهیه نمودیم.

کلمات کلیدی: انرژی، نفت، اقتصاد، ساختار اقتصادی جهان

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: