دانلود مقاله بررسی علل گیرکردن رشته حفاری در چاه های جهت دار میدان نفتی اهواز، صرف نظر از زون های مختلف فشاری

دانلود مقاله بررسی علل گیرکردن رشته حفاری در چاه های جهت دار میدان نفتی اهواز، صرف نظر از زون های مختلف فشاری

دانلود مقاله بررسی علل گیرکردن رشته حفاری در چاه های جهت دار میدان نفتی اهواز، صرف نظر از زون های مختلف فشاری

مسئله گیرکردن لوله های حفاری در چاه های جهت دار، اصولاً به علت عوارض طبیعی یا کاربرد نامناسب تجهیزات و وسائل مرتبط به حفر چاه، بروز می نماید؛ همچنین وجود سه زون با فشارهای مختلف ار طول مسیر حفاری باعث تغییر در پارامتر های آن می گردند که همین تغییر پارامتر ها گاهاً میتوانند باعث گیر کردن رسته حفاری بشوند؛ اما از طرفی عواملی نیز وجود دارند که بدون تاثیر از فشار سازندها باعث گیرکردن رشته حفاری می گردند.
در این مقاله سعی شده است تا با توجه به شرایط و داده های عملیاتی، عواملی از گیرکردن لوله های حفاری در چاه های جهت دار میدان نفتی اهواز شناسایی گردند که زون های مختلف فشاری کمترین اثر را بر آنها دارند.

کلمات کلیدی: گیرکردن، فشار سازند، میدان نفتی اهواز

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: