دانلود مقاله بررسی نقش لامپ های کم مصرف در تولید هارمونی و اثرات آن بر شبکه های توزیع

دانلود مقاله بررسی نقش لامپ های کم مصرف در تولید هارمونی و اثرات آن بر شبکه های توزیع

دانلود مقاله بررسی نقش لامپ های کم مصرف در تولید هارمونی و اثرات آن بر شبکه های توزیع

در سالهای اخیر استفاده از لامپهای آم مصرف با تبلیغات و توصیه های مختلفی پیشنهاد شده و می شود . تا به حال هیچگونه مشکل جدی در رابطه با از دست دادن کیفیت برق رسانی به مصرف کنندگان از بابت استفاده از این لامپ ها گزارش نشده است که عمده دلیل آن ناشی از استفاده کم این لامپ ها در حال حاضر ، نسبت به سهم کل روشنایی شبکه و پائین بودن میزان فروش در کشور می باشد . با توجه به راه اندازی کارخانه های جدید در چند سال اخیر استفاده از این نوع لامپ ها مورد استقبال و اقبال مصرف کنندگان بصورت فراینده ی در حال رشد و توسعه می
باشد . لذا بررسی و تحلیل اثرات ناشی از آنها در بدو توسعه امری ضروری می باشد.

چنانچه استفاده از این لامپ ها افزایش یافته و سهم عمده ای از بار روشنائی از کل شبکه را در بر گیرد و با توجه به بالا بودن ضریب کل اعوجاج ناشی از درصد بالای هارمونیک های تولیدی و تاثیر سوء آن بر روی تجهیزات الکتریکی شبکه احتمال فروپاشی و یا قطع حفاظتی بی مورد سیستم توزیع را بدنبال خواهد داشت .  با دیدی نه چندان امیدوار کننده ممکن است به منظور جلوگیری از مشکلات ذکر شده مجبورند از هم اکنون در فکر طراحی و صرف هزینه های لازم جهت نصب فیلترهای مناسب باشند ، در غیر اینصورت توجیه اقتصادی استفاده از لامپ ها زیر سئوال خواهد رفت .
این مقاله به منظور روشن تر شدن مشکل از یک مجتمع اداری آموزشی که روشنایی آنها با لامپ های مصرفی مجتمع ، ضریب کل اعوجاج هارمونیکی را استخراج و احتمال خطای فاحش در اندازه گیری و ثبت انرژی مصرفی و نیز مورد بررسی قرار داده در خاتمه با استفاده از الگوی فوق و مشابه سازی نتایج آن بر روی شبکه به تحلیل هر جند مختصر پیرامون موضوع بپردازد .

کلمات کلیدی: هارمونی – روشنایی – ضریب قدرت – مشخصه های الکتریکی – صرفه جویی انرژی

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: