دانلود مقاله بررسی ویژگی های مکانیکی بتن حاوی پوزولان سیرجان با سیمان نوع دو در محیط سولفاتی

دانلود مقاله بررسی ویژگی های مکانیکی بتن حاوی پوزولان سیرجان با سیمان نوع دو در محیط سولفاتی

دانلود مقاله بررسی ویژگی های مکانیکی بتن حاوی پوزولان سیرجان با سیمان نوع دو در محیط سولفاتی

دوام بتن در مجاورت یون سولفات نظیر سازه های مورد استفاده در محیط های در تماس با آب و سازه های زیر زمینی و بتن های مورد استفاده در صنعت حفاری از مواردی است که همواره نگرانی ویژه ای به دنبال داشته است. در این پژوهش امکان استفاده از پوزولان های طبیعی به عنوان جایگزین درصدی از سیمان در نمونه های بتنی جهت افزایش مقاومت و دوام آن در محیط های سولفاته بررسی شده است.
پوزولان مورد نیاز از معدن شهر سیرجان تهیه شده و پس از آسیاب کردن و الک نمودن به جهت استفاده در بتن آماده گردیده است. به منظور تعیین بعضی خواص مکانیکی از جمله مقاومت فشاری و دوام بتن در دوره های ۳ و ۷ و ۱۴ و ۲۸ و ۹۰ روزه و آزمایش مقاومت کششی در دوره های ۲۸ و ۹۰ روزه برای دو شرایط محیطی متفاوت شامل محیط سولفاتی و محیط مرطوب، نمونه های فشاری و خمشی برای شش نوع بتن (بتن کنترل و بتن حاوی ۱۴،۱۲،۱۰،۵ و ۱۶ درصد پوزولان) ساخته شد.
نتایج نشان می دهد که نمونه های بتن با درصد های مختلف پوزولان جایگزین، در مقایسه با نمونه های کنترل، ضمن اقتصادی بودن هزینه ها، روند کسب مقاومت فشاری و کششی و دوام بتن در محیط های سولفاته از وضعیت مطلوب تری برخوردار است.

کلمات کلیدی: پوزولان سیرجان، محیط سولفاتی و مرطوب

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: