دانلود مقاله بهبود شناسایی ساختار در الگوریتم آموزش رقابتی جهت مدل سازی به روش فازی – عصبی

دانلود مقاله بهبود شناسایی ساختار در الگوریتم آموزش رقابتی جهت مدل سازی به روش فازی – عصبی

دانلود مقاله بهبود شناسایی ساختار در الگوریتم آموزش رقابتی جهت مدل سازی به روش فازی – عصبی

فرآیند مدل سازی، مدل کردن یک سیستم نامشخص با استفاده از داده های ورودی – خروجی اندازه گیری شده می باشد. شبکه های فازی، عصبی و فازی – عصبی ایده های مختلفی را برای مدل سازی پیشنهاد نموده اند، اما همواره با مشکل تفسیر قانون جدید بعد از اتمام عملیات آموزش، مواجه می باشند. شناسایی در دو بخش شناسایی ساختار و شناسایی پارامتر انجام می گیرد، روش های معمول خوشه بندی مشکل تعیین مناسب تعداد طبقات قبل از شناسایی را دارند. این مشکل در الگوریتم آموزش رقابتی معمول نیز وجود دارد.
در این مقاله روشی برای بهبود شناسایی ساختار با قابلیت خودسازمان دهی در الگوریتم آموزش رقابتی ارائه شده است .

کلمات کلیدی: خودسازمان دهی، مدل سازی، شناسایی ساختار، شبکه های فازی _ عصبی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: