دانلود مقاله بهبود کیفیت توان شبکه توزیع انرژی الکتریکی قطارهای برقی با استفاده از ساختارهای مختلف فیلترهای هیبرید

دانلود مقاله بهبود کیفیت توان شبکه توزیع انرژی الکتریکی قطارهای برقی با استفاده از ساختارهای مختلف فیلترهای هیبرید

دانلود مقاله بهبود کیفیت توان شبکه توزیع انرژی الکتریکی قطارهای برقی با استفاده از ساختارهای مختلف فیلترهای هیبرید

بار الکتریکی قطارهای برقی یکی از مشکل سازترین انواع بارهای الکتریکی شبکه توزیع و دارای نامتعادلی ولتاژ و هارمونیک هاست که موجب اعوجاج در شکل موج جریان و ولتاژ شبکه توزیع انرژی الکتریکی می گردد. برای جبران توان راکتیو و حذف هارمونیک ها می توان از فیلترهای بهبود کیفیت توان استفاده نمود که دارای ساختارها و سیستم های کنترلی متفاوتی بهمراه مزایا و معایب خود هستند. استفاده از ساختارهای مختلف فیلترهای هیبرید بدلیل دارا بودن همزمان مزایای هر دو نوع فیلتر اکتیو و پسیو بدون وجود معایب آنها می تواند یکی از مناسب ترین روش های بهبود کیفیت توان در سیستم های توزیع انرژی الکتریکی قطارهای برقی باشد.
در این مقاله ابتدا به بررسی اثرات متقابل قطارهای برقی بر سیستم های توزیع انرژی الکتریکی پرداخته شده و مشکلات کیفیت توان ایجاد شده در این سیستم ها مورد بررسی قرار گرفته است. آنگاه ویژگی ها و اثرات استفاده از فیلترهای پسیو، اکتیو و هیبرید در سیستم های توزیع انرژی الکتریکی قطارهای برقی بهمراه شبیه سازی های انجام شده با نرم افزار PSCAD/EMTDC مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: سیستم توزیع، قطار برقی، کیفیت توان، فیلتر هیبرید، هارمونیک

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: