دانلود مقاله بهینه سازی هزینه های حفاری در میدان گازی خانگیران

دانلود مقاله بهینه سازی هزینه های حفاری در میدان گازی خانگیران

دانلود مقاله بهینه سازی هزینه های حفاری در میدان گازی خانگیران

بهینه سازی حفاری روشی است که با بهینه کردن پارامترهای دخیل در امر حفاری، موجب کاهش زمان اجرای عملیات و هزینه های آن می گردد. افزایش نرخ نفوذ در سنگ موجب کاهش زمان اجرای عملیات شده و از آنجاییکه بسیاری از هزینه های حفاری وابسته به زمان هستند، با کاهش زمان این هزینه ها نیز کاهش خواهند یافت. نرخ نفوذ به عوامل متعددی وابسته است از جمله خصوصیات سنگ، خصوصیات سیال حفاری، هیدرولیک ، وزن و دور مته، نوع مته و غیره.
در این تحقیق ۹ چاه حفر شده در میدان گازی خانگیران انتخاب و با مقایسه پارامترهای حفاری در این چاه ها یک بهینه سازی اولیه انجام شد. سپس بهینه سازی ثانویه به کمک روش های ریاضی اجرا شده و چاهی بهینه با روش محاسباتی بدست آمد. سرانجام بهینه سازی نهایی از ترکیب این دو روش بهینه سازی حاصل شد. چاه بهینه ای که از این روش بدست آمد می تواند حداقل ۳۰% از زمان و هزینه های حفاری را در مقایسه با چاه های حفر شده کاهش داده و برای حفاری چاه هایی که در آینده قرار است حفر شوند مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی: هزینه بر فوت، نرخ نفوذ، بهینه سازی، توان مکانیکی، هیدرولیک

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: