دانلود مقاله بیماری کاوازاکی

دانلود مقاله بیماری کاوازاکی

دانلود مقاله بیماری کاوازاکی

بیماری کاوازاکی یک بیماری التهابی با درگیری چندین عضو و علت ناشناخته است که خود را با تب بالا و سپس راش پوستی، پرخونی ملتحمه، قرمزی و ترک خوردن لب ها، پرخونی مخاط دهان، زبان توت فرنگی شکل، لنفآدنیت غیرچرکی گردن و قرمزی و تورم کف دست ها و پاها نشان می دهد.

درگیری قلبی مهمترین عارضه بیماری می باشد که اغلب بعد از هفته دوم بروز پیدا می کند. درگیری قلبی به صورت میوکاردیت، پریکادریت، پریکاردیال افیوژن، درگیری دریچه ای و از همه مهم تر درگیری عروق کرونر و آنوریسم می باشد. از این رو با توجه به اهمیت درگیری قلبی، در این مطالعه به بررسی عوامل مرتبط با عوارض عروق کرونری در بیماران مبتلا به کاوازاکی پرداخته ایم.

در این پژوهش ۱۲۰ بیمار مبتلا به کاوازاکی از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ در بیمارستان حضرت معصومه قم مورد بررسی قرار گرفتند. پرونده بیماران از بایگانی گرفته شد و بعد از بررسی در پرسشنامه مخصوص اطلاعات لارم ثبت گردید نمونه گیری به صورت مقطعی و نوع مطالعه گذشته نگر بوده داده ها توسط نرم افزار spss آنالیز شدند.

از ۱۲۰ بیمار مورد بررسی قرار گرفته ۵۷٫۵% دچار درگیری خفیف عروقی کرونر بودند که ۵۴٫۲% دچتپار دیلاتاسیون خفیف عروق کرونر؛ ۷٫۵% دچار آنوریسم عروق کرونر و ۵۹٫۲% دچار نارسایی میترال بودند همچنین ۳۹٫۲% از بیماران کاوازاکی درجاتی از پریکاردیال افیوژن را داشتنند.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: