دانلود مقاله تحلیل جریان در اجکتور دستگاه سیمانکاری RCM

دانلود مقاله تحلیل جریان در اجکتور دستگاه سیمانکاری RCM

دانلود مقاله تحلیل جریان در اجکتور دستگاه سیمانکاری RCM

این مقاله به تحلیل جریان در اجکتور اختلاط دوغاب سیمان دستگاه سیمانکاری RCM صنعت حفاری که از نوع اجکتور مایع-گاز-مایع میباشد، می پردازد. در ابتدا معادلات حاکم بر اجکتور استخراج شده و سپس به کمک یک کد محاسباتی دستگاه معادلات غیر خطی حاکم بر اجکتور برای شرایط عملیاتی مختلف حل شده است. تأثیر پارامترهای مختلف مانند دبی حجمی سیال ثانویه، سیال اولیه، هندسه اجکتور بر بازده و نسبت فشار خروجی و پدیده قطع جریان مورد بررسی قرار گرفته شده است. همچنین اگر سر نازل از صفحه ورودی گلوگاه بیرون آمده باشد، یک افت جت در اجکتور اتفاق می افتد که در معادلات بازده بررسی شده است.
تحلیل جریان اجکتور موجود در دستگاه سیمانکاری RCM نشان می دهد که بازده اجکتور بسیار پایین بوده، لذا کارآیی لازم برای اختلاط سریع و یکنواخت دوغاب را ندارد. با استفاده از این تحلیل، مشخص شد که با انجام تغییراتی در هندسه اجکتور، تغییر نسبت سطح مقطع گلوگاه به سطح مقطع خروجی دیفیوزر و سطح مقطع خروجی جت اولیه به سطح مقطع گلوگاه و پیش بینی قطع جریان در گلوگاه می توان بازده اجکتور را افزایش داد.

کلمات کلیدی: اجکتور، دستگاه سیمانکاریRCM اختلاط، هندسه اجکتور، بازده

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: