دانلود مقاله تحلیل و بررسی ترمواقتصادی بازیابی گرمای اتلافی حاصل از به‌کارگیری گازهای خروجی در کنار آب خنک‌کن محفظه موتور کشتی

دانلود مقاله تحلیل و بررسی ترمواقتصادی بازیابی گرمای اتلافی حاصل از به‌کارگیری گازهای خروجی در کنار آب خنک‌کن محفظه موتور کشتی

دانلود مقاله تحلیل و بررسی ترمواقتصادی بازیابی گرمای اتلافی حاصل از به‌کارگیری گازهای خروجی در کنار آب خنک‌کن محفظه موتور کشتی

سیستم‌های بازیاب که از منابع اتلافی به‌عنوان ورودی خود استفاده می‌کنند، از اهمیت فراوانی در صنعت برخوردارند، چرا که این‌گونه سیستم‌ها از جریان‌هایی بهره می‌گیرند که در صورت عدم استفاده به هدر خواهند رفت. موتور کشتی‌ها یکی از مکان‌هایی است که مقدار قابل توجهی از انرژی به صورت‌های مختلف به هدر می‌رود. در پژوهش حاضر ایده استفاده از این مسیرهای اتلافی و تولید توان مفید در قالب دو سیستم ارایه شده است. در سیستم نخست، تنها از گرمای گازهای خروجی موتور کشتی استفاده شده است؛ در حالی که در سیستم دوم به‌طور تلفیقی از آب خنک‌کن محفظه در کنار مسیر گازهای خروجی بهره گرفته شده است.
به‌منظور انتخاب سیال کاری مناسب، پایشی در میان سیال‌های ارگانیک موجود انجام یافته و پنج سیال کاری به‌عنوان مبردهایی که از نظر شاخص‌های فیزیکی، ایمنی و زیست‌محیطی در نظر گرفته شده از مطلوبیت بالاتری برخوردار هستند، انتخاب شده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که استفاده از مبرد R۶۰۰a بالاترین توان خروجی را حاصل می‌کند که در بهترین حالت به حدود ۵۷۵kW می‌رسد. مقایسه دو سیستم بررسی‌شده نیز نشان می‌دهد که پیش‌گرم‌کردن سیال کاری توسط آب خنک‌کن محفظه سبب بهبود عملکرد سیستم می‌شود و توان خروجی در حدود ۵۸-۳۱% در سیال‌های کاری مختلف افزایش می‌یابد. بررسی نرخ بازگشت سرمایه در دو سیستم بررسی‌شده و سیال‌های کاری گوناگون نیز نشان می‌دهد که پایین‌ترین مقدار بازگشت سرمایه با استفاده از سیال کاری R۶۰۰a در سیستم دوم به‌ دست می‌آید که برابر با ۳/۴۸سال است.

کلمات کلیدی: سیستم بازیاب، گازهای خروجی، ترمواقتصادی، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش انتشار آلاینده‌ها

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: