دانلود مقاله تعیین فشار متوسط مخازن برای سازندهای همگن و شکافدار طبیعی از تست های چند نرخی با تکنیک TDS

دانلود مقاله تعیین فشار متوسط مخازن برای سازندهای همگن و شکافدار طبیعی از تست های چند نرخی با تکنیک TDS

دانلود مقاله تعیین فشار متوسط مخازن برای سازندهای همگن و شکافدار طبیعی از تست های چند نرخی با تکنیک TDS

فشار متوسط مخزن از جمله پارامتر مهمی در کلیه مطالعات مهندسی مخزن، محاسبات تولید می باشد. همچنین این پارامتر نقش موثری در فعالیت های بالادستی نفت از جمله ارزیابی میدان، طراحی چاه و تجهیزات و امکانات واحد های بهره برداری دارد. تخمین فشار متوسط مخزن در حالت عادی از تست های افزایش فشار با اندازه گیری و تحلیل داده های فشار ته چاه بعد از مسدود چاه تولیدی به دست می آید. تست های افزایش فشار ابزارهای ترجیحی هستند که به منظور تعیین دبی جریان چاه ، شعاع ریزش چاه، اثرپوستی و دیگر اطلاعات لازم به کار می رود. پس از مدت کوتاهی که چاه مسدود گردید،سیال در داخل حفر چاه متراکم شده و فشار ته چاه به تدریج افزایش می یابد. امکان تفسیر نتایج و… وجود خواهد داشت.
اگر چه از  آزمایش و به دست آوردن خصوصیات فیزیکی از جمله φ , s , k نظراقتصادی تست افزایش فشار به سبب اینکه چاه تولیدی می شود، چندان مطلوب نمی باشد، اما هنوز تست های افزایش فشار چاه مرسوم ترین حالت تست های چندنرخه می باشند که برای تخمین فشار متوسط مخزن نیز به کار می روند. در این میان تست های دو نرخی نقطه ضعف مربوط به مسدود شدن چاه را نداشته و تنها اشکال آن از نظر ثابت نگه داشتن نرخ جریان می باشد. روش های گوناگونی برای تعیین فشار متوسط مخازن از تست های چندگانه مطرح می باشند. از جمله تبدیل زمان دقیق به زمان معادل می باشد.
در این مقاله ارائه روش جدید، آسان و عملی برای تعیین فشار متوسط در هر دو مخزن همگن و شکافدار طبیعی از تست های چند نرخه آورده شده است. در روش ارائه شده از روی فشار یکنواخت شده و فشار نقطه استخراج یافت شده روی چند نقطه تصادفی در طی حالت رژیم جریان شبه پایدار به سهولت مقدار فشار متوسط مخزن فراهم می گردد. برای اطمینان از کارایی روش، چندین میدان مورد ارزیابی واقع شده اند. نتایج حاصل نشان داد که نتایج فشار متوسط مخزن از روش ارائه شده تطبیق مناسبی با تخمین های دیگر مورد استفاده در شبیه ساز و تکنیک های مرسوم چاه آزمایی دارد.

کلمات کلیدی: رژیم شبه پایدار، مخزن کراندار ، فشار متوسط مخزن، تکنیک TDS

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: