دانلود مقاله تهیه نرم افزار جهت طراحی جداری با رویکرد قابلیت اطمینان

دانلود مقاله 	تهیه نرم افزار جهت طراحی جداری با رویکرد قابلیت اطمینان

دانلود مقاله تهیه نرم افزار جهت طراحی جداری با رویکرد قابلیت اطمینان

طراحی جداری یکی از مهمترین و حساس ترین بخش طراحی یک چاه نفت است. از طرفی هزینه های این بخش در صد قابل توجهی از هزینه چاه را به خود اختصاص می دهد. بنابراین صرفه جویی و انتخاب بهترین جداری که هم تحمل نیروهای وارده را داشته باشد و هم از لحاظ هزینه ها بهترین گزینه باشد، از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا که با مقدار کمی صرفه جویی در این قسمت می توان هزینه های زیادی را کاهش داد. از این گذشته حساسیت بالای این قسمت راهکارهایی را نیاز دارد تا مهندسان از ایمن بودن جداری کاملاً مطمئن باشند. در کارهای مهندسی، علیرغم استفاده فراوان از مدل های ساده شده و مفاهیم تقریبی، تمایل زیادی است که نتایج به دست آمده به عنوان دستاورده ای قطعی و دقیق علمی مطرح شوند.
همین تمایل تاریخی به قطعی انگاشتن نتیجه گیریها و از طرف دیگر، د ل نگرانی از تقریبها و عدم قطعیت هایی که مهندس عیناً با آن ها سروکار دارد و عملاً نمی تواندآن ها را نادیده انگارد، موجب به کارگیری مفهوم ضریب ایمنی شده است. میتوان به راحتی مشاهده کرد که ضریب ایمنی ثابت، با تغییرات در ضریب پراکندگی بار وارده یا مقاومت، احتمال های خرابی متفاوتی نتیجه میدهد. شاخهای از نظریه احتمالات، به نام قابلیت اطمینان چارچوبی متین و منطقی برای به حساب آوردن موارد عدم قطعیت در اختیار می گذارد. در این نوشته سعی می شود کاربرد قابلیت اطمینان در طراحی جداری بیان شود. سپس نرم افزاری که قادر است با استفاده از مفهوم قابلیت اطمینان احتمال شکست را برای یک طراحی جداری بدست دهد معرفی می گرد د. این نرم افزار با استفاده از زبان برنامه نویسی ۶٫۰Visual Basic تهیه شده است و تحت ویندوز می باشد.

کلمات کلیدی: طراحی جداری، قابلیت اطمینان، احتمال شکست، تابع توزیع چگالی، شبیه سازی.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: