دانلود مقاله توسعه و مصرف برق

دانلود مقاله توسعه و مصرف برق

دانلود مقاله توسعه و مصرف برق

در این مقاله ارتباط بین GDP و مصرف برق در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است در این راستا ابتدا درصد رشد مصرف برق کشور و درصد رشد GDP را از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۸۰ بررسی می کنیم ، سپس سرانه مصرف برق و سرانه GDP و درصد رشد مصرف برق و درصد رشد GDP را برای استان های کشور در سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ تحلیل کرده در انتها نمودار ضریب انرژی برای استانها را مورد بررسی قرار می دهیم .
از تحلیل نمودار ها و اطلاعات فوق می توان به رشد کشور در سال های مختلف پی برد و استانها را از لحاظ رشد صنعتی و اقتصادی با هم مقایسه کرد.

کلمات کلیدی: مصرف برق ، توسعه صنعت ، رشد اقتصاد

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: