دانلود مقاله حذف جریان هجومی ترانسفورماتور های قدرت با استفاده از تئوری سوئیچینگ کنترل شده – بخش اول: ملاحظات تئوری

دانلود مقاله حذف جریان هجومی ترانسفورماتور های قدرت با استفاده از تئوری سوئیچینگ کنترل شده – بخش اول: ملاحظات تئوری

دانلود مقاله حذف جریان هجومی ترانسفورماتور های قدرت با استفاده از تئوری سوئیچینگ کنترل شده – بخش اول: ملاحظات تئوری

جریان هجومی به دلیل به اشباع رفتن هسته در زمان برق دار کردن ترانسفورماتور به وجود می آید. ویژگی اصلی این جریان داشتن مولفه DC بزرگ، هارمونیک های زیاد، و اندازه بزرگ می باشد که می تواند تاثیرات مختلفی از جمله کاهش کیفیت برق، کاهش عمر مفید ترانسفورماتور، عملکرد غلط رله های حفاظتی، تنش و فشارمکانیکی روی سیم پیچی ها و هسته را به همراه داشته باشند. لذا کنترل اندازه و حذف جریان های هجومی در ترانسفورماتور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
در این مقاله روش سوئیچینگ کنترل شده برای این منظور معرفی و ارائه شده است.

کلمات کلیدی: جریان هجومی ، سوئیچینگ کنترل شده ، شار پسماند

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: