دانلود مقاله حل تحلیلی جریان دوبعدی خون در بالن با باز و بسته‌شدن به‌‌صورت متناوب، کاربرد در دستگاه‌های کمک‌قلبی داخل و خارج آئورتی

دانلود مقاله حل تحلیلی جریان دوبعدی خون در بالن با باز و بسته‌شدن به‌‌صورت متناوب، کاربرد در دستگاه‌های کمک‌قلبی داخل و خارج آئورتی

دانلود مقاله حل تحلیلی جریان دوبعدی خون در بالن با باز و بسته‌شدن به‌‌صورت متناوب، کاربرد در دستگاه‌های کمک‌قلبی داخل و خارج آئورتی

هدف این مقاله مطالعه و بررسی پارامترهای همودینامیک خون مانند سرعت‌های شعاعی و طولی، تغییرات فشار و تنش برشی دیواره در یک بالن با یک طرف بسته است. کاربرد این تحقیق در دستگاه کمک‌قلبی داخل آئورتی (مثلا آویسنا) یا خارج آئورتی همراه با بالن است که به‌صورت متناوب باز و بسته می‌شود است. باز و بسته‌‎شدن این بالن باعث افزایش انرژی خون و پمپاژ بهتر آن به سمت سیستم خون‌رسانی بدن می‌شود. مساله به‌صورت مدل دوبعدی با تقارن محوری و به‌صورت حل تحلیلی برای رگ آئورت بررسی می‌شود. تحقیق پیش رو ادامه‌ حل عددی دستگاه کمک‌قلبی داخل و خارجی آئورتی در مقالات گذشته‌ نویسندگان حاضر به‌صورت تحلیلی و دو بعدی را نشان می‌دهد. نتایج نشان می‌دهند که سرعت طولی جریان خون با حرکت از ابتدا یعنی طرف بسته به سمت انتهای بالن افزایش می‌یابد.
در یک زمان معین با حرکت از دیواره‌های بالن به سمت مرکز بالن، سرعت شعاعی خون کاهش می‌یابد که مبین سرعت نزدیک به صفر جریان خون در مرکز بالون است. هرچه به سمت انتهای بالن نزدیک می‌شویم فشار در طول بالن کاهش می‌یابد. اگرچه تنش برشی دیواره با کوچک‌شدن بالن افزایش می‌یابد اما مقدار متوسط آن از مقدار تنش برشی دیواره در حالت طبیعی در رگ آئورت کمتر است که می‌تواند بیان‌کننده این مطلب باشد که ماده انتخاب‌شده برای جنس بالن، برای استفاده در طرح دستگاه کمک‌قلبی مناسب است.

کلمات کلیدی: بالن، دستگاه کمک قلبی، بسته و باز شدن بالن آویسنا، مدل ریاضی پارامترهای همودینامیکی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: