دانلود مقاله رفع مشکلات حفاری و دست یافتن به لوله جداری تولیدی با قطر بالا با استفاده از لوله آستری موقت قابل انبساط

دانلود مقاله رفع مشکلات حفاری و دست یافتن به لوله جداری تولیدی با قطر بالا با استفاده از لوله آستری موقت قابل انبساط

دانلود مقاله رفع مشکلات حفاری و دست یافتن به لوله جداری تولیدی با قطر بالا با استفاده از لوله آستری موقت قابل انبساط

یکی از موارد اصلی در برنامه حفاری یک چاه، برنامه راندن لوله های جداری می باشد. اصولاً هدف از راندن لوله های جداری یا casing جدا کردن لایه های فشاری مختلف می باشد. حال در نظر داشته باشید که در حفاری یک چاه، ممکن است با مشکلات عدیده ای از قبیل سازندهای پر فشار و کم فشار، سازند های شلی، سازند های ترکدار، سازندهای ناپایدار و … مواجه شویم و پس از حفاری هر کدام از این سازندهای مشکل ساز، مجبور هستیم یک رشته لوله جداری یا نهایتاً یک رشته لوله آستری برانیم. نتیجه این کار مستلزم تقبل مخارج زیاد لوله جداری و آستری می باشد، همچنین از چاه خود یک تلسکوپ ساخته ایم که قطر نهایی آن بسیار کوچک است و نمی توانیم بهره برداری مناسبی از چاه داشته باشیم.
لوله آستری موقت Alternative Borehole Liner عبارت است از یک قطعه لوله قابل انبساط که پس از حفاری قسمت مشکل ساز چاه، درون چاه رانده می شود، سپس به راحتی توسط ابزار گردشی منبسط شده و به دیواره چاه می چسبد، سپس سیمان کاری شده و پس از آن ادامه حفاری با همان اندازه مته قبلی ادامه می یابد. یعنی بدون اینکه قطر چاه را کوچکتر کرده باشیم، منطقه مشکل ساز چاه را ایزوله کرده و به حفاری ادامه داده ایم و نهایتاً لوله جداری یا آستری تولیدی خود را با قطر مناسبتری نصب می کنیم. در حالی که اگر می خواستیم به روش معمول عمل نماییم میبایست پس از اتمام حفاری ناحیه مشکل ساز، یک رشته لوله جداری یا آستری برانیم و با یک مته کوچکتر به حفاری ادامه دهیم.
در این مقاله تکنولوژی فوق را معرفی نموده، اجزا و مراحل نصب این سیستم را تشریح کرده و به ذکر چند نمونه استفاده عملی از این سیستم و نتایج بدست آمده می پردازیم.

کلمات کلیدی: حفاری، سازند پر فشار، سازند کم فشار، ، فشار هیدروستاتیکی، لوله جداری، لوله جداری موقت

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: