دانلود مقاله روشی جدید برای واتر مارکینگ کور تصاویر با استفاده از تبدیل والش

دانلود مقاله روشی جدید برای واتر مارکینگ کور تصاویر با استفاده از تبدیل والش

دانلود مقاله روشی جدید برای واتر مارکینگ کور تصاویر با استفاده از تبدیل والش

دراین مقاله، روشی جدید برای واتر مارکینگ کور تصاویر سطح خاکستری ارائه می گردد. در روش پیشنهادی، ابتدا تصویر میزبان به بلوکهای ۴× 4 ناپوشا تقسیم می شود. پس از محاسبه تبدیل والش این بلوک ها، برای هر بلوک، ۵ مولفه اول AC آن با استفاده از ضرایب DC بلوک های مجاور تخمین زده می شود. درج واترمارک با افزودن ضریبی به مقدار تخمینی، انجام می شود.
از آنجاییکه افزودن واتر مارک ضرایب DC را تغییر نمی دهد، استخراج واترمارک با محاسبه تخمینی مجدد ضرایب AC و مقایسه آن با مقدار عملی آن درتصویر واترمارک شده امکان پذیر می باشد. الگوریتم پیشنهادی روی تعدادی تصویر اعمال و مقاومت آن در مقابل پردازش های متعارف تصویر بررسی گردید. نتایج حاصله موثر و مقاوم بودن روش پیشنهادی را تایید می کنند

کلمات کلیدی: واترمارکینگ دیجیتال، واترمارکینگ کور، پنهان نگاری اطلاعات

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: