دانلود مقاله روش های جلوگیری از سرمازدگی باغی

دانلود مقاله روش های جلوگیری از سرمازدگی باغی

دانلود مقاله روش های جلوگیری از سرمازدگی باغی

همواره در سطح جهان سرمازدگی محصولات زراعی و باغی، به عنوان یکی از تنش های محیطی، مورد توجه بوده است. با توجه به اینکه بیشتر وسعت کشور ما را اقلیم خشک و فراخشک تشکیل داده، پدیده سرمازدگی در کشور غالب بوده و به همین دلیل، این پدیده در رده حوادث غیرمترقبه دسته بندی شده و سالیانه میلیاردها تومان خسارت به اقتصاد کشور وارد می کند.

براین اساس در این پژوهش که به شیوه مروری و با مطالعه اسنادی انجام گرفته است به اهمیت شناخت پدیده سرمازدگی به عنوان یکی از مهمترین عوامل خسارت زای بخش باغبانی پرداخته شده و تعاریف مختلف سرمازدگی و انواع تقسیم بندی آن، همچنین شیوه های مقابله با این پدیده جوی ارائه شده است. مطالعه این پژوهش می تواند در آگاهی بخشی به کشاورزان و مسئولان ذیربط به منظور تقلیل خسارات ناشی از سرمازدگی، مؤثر واقع شود.اقلیم ، باغبانی، خسارت، سرمازدگی، محصولات زراعی و باغی،

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: