دانلود مقاله روش های نوین تکمیل چاه در مخازن ماسه سنگی

دانلود مقاله روش های نوین تکمیل چاه در مخازن ماسه سنگی

دانلود مقاله روش های نوین تکمیل چاه در مخازن ماسه سنگی

مشکل تولید ماسه به همراه نفت در مخازنی که جنس سنگ آن ها ماسه سنگ بوده از دیر باز وجود داشته است، تولید ماسه باعث انسداد چاه و آسیب جدی به تجهیزات درون چاهی و برون چاهی می شود. این معضل بعنوان یک مشکل اساسی سالیان زیادی فکر و اندیشه افراد زیادی را به خود معطوف داشته و در همین راستا تکنیک های بسیاری وارد بازار شده و رشد تکاملی قابل ملاحظه ای داشته اند.
در این مقاله سعی شده است که انواع روش های تکمیل ماسه سنگ مور د بررسی قرار گرفته، بهترین روش بدین منظور تحت عنوان توری های ماسه قابل انبساط استخراج شده و مزایا و معایب آن تشریح گردد.

کلمات کلیدی: ماسه همراه نفت، تکمیل چاه ، توری های ماسه قابل انبساط

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: