دانلود مقاله رونق بازار نفت و چالش های صنعت حفاری

دانلود مقاله رونق بازار نفت و چالش های صنعت حفاری

دانلود مقاله رونق بازار نفت و چالش های صنعت حفاری

تاثیرپذیری مستقیم صنعت حفاری از رونق بازار، به عنوان یکی از مولفه های اصلی فعالیت های اکتشاف و تولید عملا این صنعت را با مشکلاتی اساسی مواجه ساخته است که می توان اهم چالش های پیش روی این صنعت را در سه بخش عمده تامین مصالح و تجهیزات، نیروی انسانی متخصص و ماهر و نیز توانایی پیمانکاران عرضه خدمات مهندسی و مدیریت فعالیت های تخصصی بررسی نمود. بازار مواد و مصالح مورد نیاز چاه ها و نیز تجهیزات مورد استفاده در عملیات علاوه بر تاثیر پذیری از افزایش فولاد ارتباط معنی داری با التهاب بازار انرژی دارد. ضمن اینکه اکثر سازندگان انواع دکل های حفاری به ویژه دکل های حفاری دریایی، دستگاه ها و ابزارهای خدمات جانبی حفاری نیز این افزایش را در قیمت های کالا ها و خدمات لحاظ کرده اند. به عبارت دیگر التهاب بازار انرژی تاثیر مضاعفی بر قیمت کالا و خدمات تخصصی حفاری هم از جهت نیاز به مواد اولیه فولادی و هم به دلیل عطش بازار تقاضای این گروه داشته است.
به دلیل مشکل عدم تامین به موقع مصالح و تامین دستگاه های حفاری برای پروژه های توسعه ای، شرکت های نفتی در عمل راه تعمیرات و بازیابی و توان افزایی چاه های متروکه یا در حال تولید را در پیش گرفته اند تا در زمان کمتری با ساختار موجود چاه های غیر اقتصادی را اقتصادی و یا بالاترین بهره را از رشد بازار کنونی داشته باشند. همین امر به تبع خود نیاز به سرویس های تخصصی تعمیر و تست چاه ها را تشدید نموده است.
در دهه اخیر نیاز به نیروی انسانی متخصص و ماهر در بخش مهندسی، مدیریت و نیروهای فنی-خدماتی پروژه های بالادستی نفت و گاز هم در بخش چاه های اکتشافی و تولیدی و هم در بخش افزایش تولید چاه های موجود و احیای چاه های غیر اقتصادی قدیمی به نحو چشمگیری افزایش یافته است. بطوری که شرکت های پیمانکار مدیریت و سرپرستی فعالیت های نفتی ضمن در اختیار داشتن فرصت های فراوان کاری از بابت تامین نیروی انسانی و تجهیزات اجرای کار دچار محدودیت هستند و نوعی تناقض چالش در عین فرصت پیش روی این شرکت هاست. همچنین اطمینان از ظرفیت شرکت ها و توانایی انجام همزمان چند پروژه از دیگر چالش های شرکتهای نفتی در واگذاری پروژه ها به پیمانکاران بخش حفاری و تکمیل چاه ها می باشد.

کلمات کلیدی: چالش حفاری، نیروی انسانی، هزینه

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: