دانلود مقاله ساخت نانوسیال نانولوله‌های کربنی و تعیین خواص ترموفیزیکی آن ها به وسیله سیستم استوانه‌ای هم محور

دانلود مقاله ساخت نانوسیال نانولوله‌های کربنی و تعیین خواص ترموفیزیکی آن ها به وسیله سیستم استوانه‌ای هم محور

دانلود مقاله ساخت نانوسیال نانولوله‌های کربنی و تعیین خواص ترموفیزیکی آن ها به وسیله سیستم استوانه‌ای هم محور

نانوسیالات نوع جدیدی از سیال می باشند که قادر به افزایش نرخ انتقال حرارت بوده و از طریق اختلاط نانوذرات در یک سیال پایه مناسب تولید می شوند. تهیه و تعیین مشخصات ومدل کردن این نوع سیالات اهمیت بسزایی در کاربردی کردن این نوع سیالات دارد.
در این تحقیق پس از تهیه نانوسیال و اندازه گیری رسانش و ظرفیت حرارتی حجمی سیال نتایج تجربی بدست آمده را با مدل های ریاضی و نتایج تجربی دیگران مورد مقایسه قرار می دهیم. ۲۰ درصد افزایش رسانش حرارتی برای ۲,۵ در صد حجمی از نانولوله های کربنی در اتیلن گلیکول ایجا د می شود وهمچن ین افزایش قابل توجهی در ظرفیت گرمائی حجمی نانوسیال نسبت به سیال پایه اتیلن گلیکول مشاهده شده است.

کلمات کلیدی: نانوسیال، نانوذره، رسانش حرارتی مؤثر، ظرفیت حرارتی ویژه

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: