دانلود مقاله سیستم مونیتورینگ دز محیطی

دانلود مقاله سیستم مونیتورینگ دز محیطی

دانلود مقاله سیستم مونیتورینگ دز محیطی

سیستم مونیتورینگ دز پرتوهای یونساز، قادر به نمایش، ثبت و بایگانی اطلاعات مربوط به دزیمترهای محیطی می باشد. این دزیمترها در مکان هایی که پرتوهای یون ساز وجود دارد، مانند محیط های آزمایشگاهی، صنعتی و مکان هایی که از مواد پرتوزا استفاده می گردد، نصب می شود و با استفاده از خطوط ارتباطی مناسب موجود در محل نصب، مانند بیسیم، RS-485 و یا مودم به سیستم مونیتورینگ متصل و اطلاعات مربوط به دز هر محیط جهت نمایش و ثبت به سیستم مونیتورینگ ارسال می گردد. علاوه بر ارسال اطلاعات دز محیطی، دزیمترها قادر به نمایش مقدار دز محیط در همان محل و همچنین اعلان هشدار در صورت افزایش دز از حد مجاز تنظیمی می باشند.

کلمات کلیدی: مونیتورینگ، دزیمتر، گایگر مولر

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: