دانلود مقاله شبیه‌سازی انتقال حرارت و جرم در ضمن انجماد ماده غذایی دو بعدی مرطوب و متخلخل

دانلود مقاله شبیه‌سازی انتقال حرارت و جرم در ضمن انجماد ماده غذایی دو بعدی مرطوب و متخلخل

دانلود مقاله شبیه‌سازی انتقال حرارت و جرم در ضمن انجماد ماده غذایی دو بعدی مرطوب و متخلخل

در این مقاله یک روش شبیه سازی عددی برای پیش گویی انتقال حرارت و جرم در طول انجماد یک ماده غذایی دو بعدی، متخلخل و مرطوب ارائه شده است. تأثیر عوامل مؤثر بر زمان انجماد، مانند تشعشع از سطح، انتقال جرم از سطح و میزان تخلخل ماده غذایی مورد بررسی قرار گرفته است. از روش حجم کنترل برای گسسته سازی معادلات حاکم استفاده شده است.
در نهایت به منظور ارزیابی مدل عددی، این مدل با نتایج آزمایشگاهی موجود مقایسه گردیده و مشاهده شده که انطباق خوبی برقرار است.

کلمات کلیدی: شبیه سازی عددی، ماده غذایی، انجماد، انتقال حرارت، انتقال جرم

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: