دانلود مقاله شبیه سازی سیستم HVDC در حالت تک قطبی و تک قطبی همراه با یک خط انتقال AC موازی

دانلود مقاله شبیه سازی سیستم HVDC در حالت تک قطبی و تک قطبی همراه با یک خط انتقال AC موازی

دانلود مقاله شبیه سازی سیستم HVDC در حالت تک قطبی و تک قطبی همراه با یک خط انتقال AC موازی

در این مقاله به بررسی چند سیستم نمونه HVDC می پردازیم و آنها راشبیه سازی خواهیم نمود. به طور کلی این مقاله دو سیستم را شبیه سازی می نماید که عبارتند از یک سیستم تک قطبی برای انتقال انرژی به یک بار DC و سیستم تک قطبی همراه با یک خط انتقال AC موازی برای تبادل انرژی میان دو سیستم با فرکانس یکسان به هر دو صورت DC , AC. شبیه سازی ها در محیط نرم افزار MATLAB انجام می گیرد، با استفاده از بخش قدرت این نرم افزار می توان اکثر سیستم های قدرت را شبیه سازی نمود.

کلمات کلیدی: شبیه سازی ، تک قطبی ، هارمونیک ، HVDC

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: