دانلود مقاله طراحی سیال حفاری برای مقابله با مشکلات ناشی از حفاری در سازند گچساران با استفاده از کربن سیاه

دانلود مقاله طراحی سیال حفاری برای مقابله با مشکلات ناشی از حفاری در سازند گچساران با استفاده از کربن سیاه

دانلود مقاله طراحی سیال حفاری برای مقابله با مشکلات ناشی از حفاری در سازند گچساران با استفاده از کربن سیاه

در حفاری اکتشافی چاه های عمیق هیدروکربوری، از سیالی با عنوان گل حفاری استفاده می شود. از وظایف مهم و اصلی گل حفاری می توان به روان کاری رشته حفاری، خنک کردن مته، انتقال خرده سنگ ها به سطح، تشکیل پوشش گلی، تمیزکاری چاه و وارد کردن فشار کافی به دیواره به منظور ممانعت از ورود سیالات سازند به درون چاه، اشاره نمود.
اضافه شدن کربن سیاه به گل حفاری سبب ایجاد تغییر در خواص مکانیکی و رئولوژیکی گل شده و این تغییر با توجه به شرایط حفاری و وضعیت چاه، به عملیات حفاری کمک خواهد کرد. از مزایای افزودن کربن سیاه به گل حفاری جلوگیری از هرز روی گل، افزایش پایداری دیواره، بهبود ویژگی های رئولوژیکی گل، افزایش پایداری دمایی گل، کاهش ضخامت پوشش گلی و روان کاری بهتر ابزار حفاری می باشد.
در این مقاله با در نظر گرفتن خصوصیات سازند گچساران و مشکلات مربوط به حفاری در آن، رابطه پارامترهای فوق بررسی می گردد.

کلمات کلیدی: کربن سیاه، سیال حفاری، هرزروی، گچساران، پوشش گلی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: