دانلود مقاله طراحی وشبیه سازی و ساخت درایور موتور القائی تکفاز جهت بدست آوردن راندمان و گشتاور ماکزیمم و ارائه الگوریتم کنترل پایدار کننده

دانلود مقاله طراحی وشبیه سازی و ساخت درایور موتور القائی تکفاز جهت بدست آوردن راندمان و گشتاور ماکزیمم و ارائه الگوریتم کنترل پایدار کننده

دانلود مقاله طراحی وشبیه سازی و ساخت درایور موتور القائی تکفاز جهت بدست آوردن راندمان و گشتاور ماکزیمم و ارائه الگوریتم کنترل پایدار کننده

در این مقاله شبیه سازی (با دو نرم افزار MATLAB و Orcad در فضای) fbpn و ساخت یک درایور موتور القائی تکفاز جهت بدست آوردن راندمان و گشتاور ماکزیمم، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این درایور با استفاده از مدار قدرت سوئیچینگی و یک خازن و مدار کنترل میکروکنترلری، روشی خاص را برای بدست آوردن مشخصات راندمان و گشتاور ماکزیمم به اجرا درمی آورد. در این روش به دو خازن راه انداز و دائم و نیز سوئیچ گری ز از مرکز، دیگر نیازی نیست.
نمونه آزمایشگاهی این درایور بوسیله یک خازن راه انداز و یک مدار قدرت سوئیچینگی دارای دوIGBT و یک مدار کنترل شامل میکروکنترلر PIC-16F877، ساخته شده است. در این مقاله علاوه بر موارد فوق برای نخستین بار الگوریتم کنترل پایدار کننده برای این نوع درایور ارائه شده است.

کلمات کلیدی: موتور القائی تکفاز، درایور، راندمان و گشتاور ماکزیمم

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: