دانلود مقاله طراحی و ساخت سیستم کنترل دستگاه های الکتریکی از طریق خطوط تلفن با استفاده از میکروکنترلر

دانلود مقاله طراحی و ساخت سیستم کنترل دستگاه های الکتریکی از طریق خطوط تلفن با استفاده از میکروکنترلر

دانلود مقاله طراحی و ساخت سیستم کنترل دستگاه های الکتریکی از طریق خطوط تلفن با استفاده از میکروکنترلر

در طراحی و ساخت این دستگاه بیشتر سعی شده است از قدرت و امکانات میکروکنترلر استفاده شود. عملکرد کلی دستگاه به این صورت است که با زدن یک کلید از صفحه کلید گوشی تلفن می توانیم یک وسیله را در جایی دیگر تحت کنترل خود در آوریم. پس از تماس برقرار کردن باجایی که دستگاه یا وسیله الکتریکی در آن محل قرار دارد با ارسال پالس هایی توسط گوشی تلفن وسیله مورد نظر روشن یا خاموش خواهد شد. عملکرد اصلی دستگاه توسط میکروکنترلر انجام میپذیرد از جمله دریافت و آشکارسازی زنگ تلفن که بلافاصله بعد از این عمل دستورات بعدی به ترتیب توسط میکروکنترلر دریافت و عکس العملهای لازم صورت می پذیرد.
این طرح قبل از پیاده سازی توسط نرم افزار الکترونیکی protius به طور کامل شبیه سازی شده و سپس بر روی برد المان ها به یکدیگر اتصال یافته اند.

کلمات کلیدی: میکروکنترلر ، تلفن ، آشکارساز زنگ ، نرم افزار protius

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: