دانلود مقاله طراحی کنترل کننده برای سیستم غیر خطی آهنربای الکتریکی با تلفیق دو روش خطی سازی فیدبک و کنترل لغزشی

دانلود مقاله طراحی کنترل کننده برای سیستم غیر خطی آهنربای الکتریکی با تلفیق دو روش خطی سازی فیدبک و کنترل لغزشی

دانلود مقاله طراحی کنترل کننده برای سیستم غیر خطی آهنربای الکتریکی با تلفیق دو روش خطی سازی فیدبک و کنترل لغزشی

عوامل غیر خطی را می توان بر مبنای خواص ریاضی آن ها، به دو نوع پیوسته و ناپیوسته تقسیم کرد. از آنجا که توابع غیر پیوسته را نمی توان به طور موضعی با توابع خطی تقریب زد، بنابراین امکان خطی سازی سیستم غیر خطی تاحدود زیادی به رفتار المان غیر خطی در گسترده فرکانسی مورد نظر وابسته است. به این ترتیب در بسیاری از مسائل کنترل غیر خطی، خطی سازی سیستم و نتایج حاصل از آن هیچ اعتباری ندارد.
در این مقاله مسئله طراحی کنترل کننده با استفاده از تلفیق دو روش خطی سازی فیدبک و کنترل لغزشی برای سیستم آهنربای مغناطیسی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: سیستم غیر خطی ، خطی سازی فیدبک ، کنترل لغزشی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: