دانلود مقاله طراحی کنترل کننده فازی با استفاده از روش PDC برای سیستم پاندول معکوس و آنالیز پایداری

دانلود مقاله طراحی کنترل کننده فازی با استفاده از روش PDC برای سیستم پاندول معکوس و آنالیز پایداری

دانلود مقاله طراحی کنترل کننده فازی با استفاده از روش PDC برای سیستم پاندول معکوس و آنالیز پایداری

منطق فازی به عنوان یکی از بخش های مهم هوش مصنوعی در سال ۱۹۶۵ با ارائه مفهوم مجموعه های فازی توسط پروفسورزاده پایه گذاری شد. نظریه مجموعه های فازی یک قالب جدید ریاضی برای صورت بندی و تجزیه و تحلیل مفاهیم مبهم و غیر دقیق به شمار می آید.
کنترل فازی به عنوان یکی از زیر شاخه های کنترل هوشمند، روش هایی را جهت آنالیز و طراحی سیستم های با مدل پیچیده و یا غیر دقیق فراهم میآورد.
در این مقاله با بررسی مفهوم پایداری در سیستم های سوگنیو به طراحی کنترل کننده فازی به روش PDC بری سیستم پاندول معکوس و ارابه پرداخته شده است.
استفاده از این روش در طراحی کنترل کننده امکان کنترل زاویه پاندول را در بازه (-p/2 , /p2) فراهم می آورد. این در حالی است که در روش های مشابه طراحی با استفاده از فیدبک کنترل زاویه به بازه (-p/4, p/4) محدوده میشود.

کلمات کلیدی: فازی ، پایداری ، انالیز PDC

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: