دانلود مقاله طرح ریزی سازمان یافته تحقیقات و تولید علم در مراکز پژوهشی و تحقیقاتی تخصصی در قالب مرکز ملی تحقیقات بنیادی صنایع بالادستی نفت

دانلود مقاله طرح ریزی سازمان یافته تحقیقات و تولید علم در مراکز پژوهشی و تحقیقاتی تخصصی در قالب مرکز ملی تحقیقات بنیادی صنایع بالادستی نفت

دانلود مقاله طرح ریزی سازمان یافته تحقیقات و تولید علم در مراکز پژوهشی و تحقیقاتی تخصصی در قالب مرکز ملی تحقیقات بنیادی صنایع بالادستی نفت

تولید و گسترش علم تاثیر بسزایی در تمامی حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یک کشور دارد و با توجه به ذخایر نفت و گاز که از سرمایه های زاینده کشور می باشند، صنعت نفت بخش پیشتاز در توسعه پایدار ملی محسوب می شود. توسعه همه جانبه و بومی کردن تکنولوژی و فناوری در صنعت نفت که ارتقاء دهنده سطح امنیت ملی و یکی از مهم ترین عوامل در افزایش توان راهبردی و استراتژیک کشور و سایر صنایع می باشد، لذا در این مقاله تلاش بر این است تا ضرورت توجه بر تولید علم در صنایع بالادستی نفت در قالب یک ساختار منسجم (مرکز ملی تحقیقات بنیادی صنایع بالادستی نفت) که تمام فعالیت های تحقیقاتی را سازماندهی نماید, بررسی نماید.

کلمات کلیدی: تولید علم، صنایع بالادستی نفت، تکنولوژی و فناوری، مرکز ملی تحقیقات بنیادی صنایع بالادستی نفت

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: